20.12.2018

Sallasta ekologisen matkailun ykköskohde Suomessa!

Sallan kunnassa on käynnistynyt matkailun ekologiseen kehittämiseen keskittyvä hanke. Vetovoimaa ekologisuudesta -hankkeen tavoitteena on luoda Sallaan pysyvät ekologisen matkailun rakenteet ja asiakaslupaus. Sallasta rakennetaan näin ekologisen matkailun ykköskohde Suomessa.

Hanketta viedään eteenpäin laajalla rintamalla ja yhteistyössä koko Sallassa. Olemassa oleva osaaminen ja matkailuyrittäjien jo nyt käyttämät hyvät ekologiset käytännöt ovat voimavarana. Mukana ovat Sallan alueen matkailuyrittäjät, Sallan kunta, sekä lisäksi Suomen Ympäristökasvatus työtä tukemassa.

Hankkeen aikana Sallassa järjestetään neljä erilaista työpajaa yhteisten pelisääntöjen määrittelemiseksi ja paikallisten toimijoiden osaamisen sekä tiedon kartuttamiseksi. Työpajoissa tarkastellaan ekologisuutta laajasti maailman näkökulmasta sekä paikallisesta näkökulmasta. Työpajatyöskentelyssä suunnitellaan Sallalle ekologinen asiakaslupaus, joka tulee olemaan Sallan matkailumarkkinoinnin ydin ja toimintaperiaate koko Sallassa. Ensimmäisessä työpajassa marraskuussa 2018 luotiin pohjaa katsomalla maailman kestävän matkailun tilannetta ja hyviä esimerkkejä eri puolilta Suomea ja maailmaa. Työpajassa muodostettiin prosessityöskentelyllä ensimmäinen versio Sallan omasta ekologisesta asiakaslupauksesta. Työpajat jatkuvat jälleen toukokuussa 2019. Seuraavissa työpajoissa keskitytään mm. ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, ympäristöviestintään sekä hyvien ekologisten käytäntöjen käyttöönottoon Sallan matkailuyrityksissä sekä Sallassa yleensä.

Hankkeessa tehdään lisäksi ympäristökartoitukset 9 Sallan alueen matkailuyrityksessä sekä Sallan kunnassa. Jokaisen toimijan kanssa käydään läpi ympäristötyön nykytila, yrityksen omat tavoitteet ja pyritään muodostamaan kehityspolku, jonka avulla matkailutoimijat yhdessä tukevat koko Sallan ekologisuutta.

Hankkeeseen sisältyy myös erilaisten viestintämateriaalien tuottaminen. Käyttövalmiit viestintäpohjat auttavat ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmien viestinnässä niin paikan päällä matkailuyrityksissä kuin sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillakin. Viestintämateriaalia tuotetaan esimerkiksi hanaveden käyttöön kannustamiseen, kierrätyksen tehostamiseen entisestään tai ruokahävikin torjuntaan. Materiaali tuotetaan myös Sallan kunnan ja Sallan matkailun käyttöön.

Kehittämistoimien lähtökohtana on tiivis yhteistyö. Paikallisilla toimijoilla on jo laajasti ympäristön hyvinvointia edistäviä ekologisia toimintatapoja käytössään jo nyt. Näitä vahvistetaan ja levitetään yhteiseen käyttöön. Yhteistyössä kehitetään nykytilaa ja päätetään ekologisen matkailun vahvuustekijät Sallassa. Näitä lähdetään sen jälkeen viemään käytäntöön niin arjen toiminnoissa kuin viestinnässäkin. Ekologisuudesta tulee Sallan matkailun vetovoimatekijä ja Sallasta ekologisen matkailun ykkönen.

« TakaisinFacebook Twitter
5/12

Liipaisu jäi


Kaksi kokenutta metsämiestä lähti Sallan kirkolta karhunpyyntiin Tuntsalle 70-luvulla karhun kevätmetsästysaikaan. Matkalla he raatailivat:


- Miten sitä karhua pyydetään? Toinen kysyi.


- Mennään ojan varteen, kävellään sitä pitkin, toinen toista ja toinen toista...