05.11.2010

Salla julkaisee alueellisen varausjärjestelmän, ensimmäisenä matkailukeskuksena Suomessa!

Salla julkaisee ensimmäisenä matkailukeskuksena Suomessa matkailuyritysten yhtenäisen varausjärjestelmän sekä Erämaa- verkkokaupan, josta asiakas voi ostaa niin majoituksen, ohjelmapalvelut kuin muutkin Sallan tuotteet ja palvelut. Kyseessä on täysin uudenlainen toimintamalli, jota on rakennettu ja pilotoitu Sallassa yhdessä Travius -varausjärjestelmän kehittäjän Codegem Oy:n ja matkailuyritysten kanssa.

 

Internetin hyödyntäminen myynti- ja markkinointikanavana on ollut toistuvasti esillä matkailukeskuksissa ja –yrityksissä viime vuosina. Haasteena matkailukeskusten yhtenäisen varausjärjestelmän ja verkkokaupan lanseeraamisessa on ollut olemassa olevien järjestelmien suhteellisen korkeat kustannukset ja järjestelmien painottuminen majoitustoimintaan. Sallalaiset matkailuyritykset kokivat tärkeäksi majoitus-, -ohjelmapalvelu- ja muiden palveluyrityksien samanarvoisuuden sekä kustannusrakenteen, joka ei estä pienempienkään yritysten osallistumista yhteiseen järjestelmään. Uuden toimintamallin rakentaminen aloitettiin yhdessä matkailuyritysten ja Codegem Oy:n kanssa EU- osarahoitteisessa Erämaasta Verkkoon – hankkeessa.

 

Koko Sallan yhteinen varausjärjestelmä helpottaa sekä asiakkaita että matkailuyrityksiä unelmaloman rakentamisessa.  Täysin uudenlaisen palvelukonseptin avulla asiakas voi tulevaisuudessa Sallan matkailukeskuksen yhtenäisen varausjärjestelmän avulla reaaliaikaisesti varata ja maksaa eri yrityksien palveluista koostuvia kokonaisuuksia riippumatta siitä, minkä yrityksen asiakaspalvelutiskillä hän sattuu olemaan. Erämaa -verkkokaupasta asiakas voi ostaa majoitusta, ohjelmapalveluita, hissilippuja, matkamuistoja ja muita Sallan tuotteita ja palveluita, joko kaikkia erikseen tai koota niistä itselleen mieleisensä lomapaketin. Talven mittaan Erämaakaupan tuote – ja palveluvalikoima vain lisääntyy uusien yritysten ottaessa yhteistä varausjärjestelmää käyttöönsä.

 

Nyt julkaistava toimintamalli tuo myös ratkaisun monille samoja kysymyksiä pohtiville matkailukeskuksille. Etuna on järjestelmän alueellinen yhdenmukaisuus, joka vie yritysten välisen yhteistyön uuteen aikakauteen. Järjestelmän hinnoittelumalli mahdollistaa myös pienempien yritysten liittymisen yhtenäiseen toimintamalliin, jolloin erikokoisten yritysten tuotteet saadaan tasapuolisesti myyntiin paitsi kotimaahan myös kansainvälisille markkinoille. Travius -varausjärjestelmä sisältää tärkeimmät yritysten tarvitsemat toiminnot kuten majoitusvaraustoiminnot, laskutuksen, kassatoiminnot, asiakashallinnan, raportoinnin ja verkkokaupan. Yksi järjestelmä palvelee koko yrityksen toimintaa, majoitusta, ravintoloita, kauppoja jne.

 

Sallan palveluiden ostaminen ja varaaminen on  helpompaa kuin koskaan ennen, sillä tänä talvena matkailuyritysten yhteinen sähköinen varausjärjestelmä ja verkkokauppa saapuvat erämaahan.

 

Lisätietoja: Erämaasta Verkkoon -hanke

Paula Aspholm-Heimonen, matkailukoordinaattori, paula.aspholm@salla.fi, 0400-159022

Ilkka Iso-Heiko, projektipäällikkö, ilkka.iso-heiko@salla.fi, 040-355 7381

« TakaisinFacebook Twitter
9/12

Matka vanhaan Sallaan

1990-luvun alkupuolella kävi Sallan linja-autoasemalla kova kuhina. Napapiirin Retkeilyn järjestämälle matkalle oli lähdössä suuri joukko ihmisiä, joiden määränpäänä oli rajantakaiset kotiseudut. Monelle se oli ensimmäinen ulkomaanmatka, vaikka se tehtiinkin omalle syntymäpaikalle....