18.01.2010

Oulangan kansallispuistolle laaditaan uusi hoito- ja käyttösuunnitelma

 

Metsähallitus on käynnistänyt Oulangan kansallispuiston ja Natura 2000

-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun. Hoito- ja käyttösuunnitelma on

yleissuunnitelma, jossa linjataan kohdealueen käytön ja toiminnan pääratkaisuja

sekä ohjataan virkistyskäyttöä ja luonnon ja kulttuuriympäristön suojelua alueella.

Keskeisiä hoito- ja käyttösuunnitelman teemoja ovat mm. Oulangan

poikkeuksellisten luontoarvojen turvaaminen, retkeilyreittien ja palveluvarustuksen

rakentaminen ja ylläpito, metsästyksen ja kalastuksen harjoittaminen sekä

kulttuuriperinnön vaaliminen.

 

 

Paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien

näkemykset ja tarpeet ovat keskeisessä roolissa Oulangan kansallispuiston

käyttöä suunniteltaessa. Metsähallituksen tavoitteena on alueen käytön

suunnittelun yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa siten, että kaikki

Oulangan toimijat ja käyttäjäryhmät voivat sitoutua tehtyihin linjauksiin.

Kansallispuiston ensisijainen tarkoitus on luonnon suojelu, mutta sen ohella

luonnon virkistyskäyttö sekä opetus ja tutkimus ovat puiston päätehtäviä.

Oulankaa koskevia muita käyttötarpeita ovat mm. poronhoito sekä rajavalvontaan

liittyvät tarpeet. Suunnittelun kuluessa järjestetään yleisötilaisuuksia, ja

suunnittelusta tiedotetaan Oulangan luontokeskuksessa ja Hautajärven

luontotalolla että verkkosivujen kautta (www.luontoon.fi/oulanka, www.metsa.fi/hks

(sivu ”Valmisteilla olevat suunnitelmat”)).

 

 

Oulanka sijaitsee Kuusamon ja Sallan kunnissa Koillismaan ylänköalueella.

Kansallispuiston läpi kulkee suosittu vaellusreitti, Karhunkierros. Puisto rajoittuu

idässä valtakunnan rajaan ja rajan takaiseen, vuonna 1992 perustettuun

Paanajärven kansallispuistoon, jonka kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä.

Oulangan kansallispuisto on ainutlaatuinen ja monipuolinen yhdistelmä pohjoista,

eteläistä ja itäistä luontoa. Maisemaa hallitsevat mäntymetsät, jokilaaksot

hiekkatörmineen ja koskineen sekä pohjoisosan laajat suoalueet. Eliölajisto on

rikas ja alueella viihtyvät monet uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit. Oulanka on

Suomen suosituimpia kansallispuistoja: vuosittain alueelle tehdään yli 180 000

käyntiä.

 

 

Ensimmäiset hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvät yleisötilaisuudet järjestetään:

- tiistaina 19.1. klo 18 - 20 Oulangan luontokeskuksessa (Liikasenvaarantie 132, Kuusamo)

- keskiviikkona 20.1. klo 18 - 20 Hautajärven luontotalolla (Hautajärventie 414, Hautajärvi)

 

 

Lisätietoja (11.1. alkaen):

Arja Halinen

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut

Puh. 0400 364 804, sähköposti arja.halinen@metsa.fi

« TakaisinFacebook Twitter
8/12

Tuntsan Palo

Vuonna 1960 näki Luoja tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi polttaa osan Tuntsan metsistä. Olin nukkumassa, kun palopäällikkö Yrjö Tervo tuli herättämään koputtamalla ikkunaan. Hän kertoi, että minun piti lähteä Tuntsalle paloa sammuttamaan. Lähdettävä oli. Ajelin Kota-Anttiin....