A.E. Järvisen reitti 13,8 km

Tunnetun eräkirjailijan ja taidemaalarin A.E. Järvisen jalanjäljissä kulkeva kohtaa matkallaan Sorsajokivarren ikimuistoiset kuusikot ja Sallan korkeimman tunturin, Sorsatunturin.

Naruskan Tammelta tai Tuntsan Pubilta Sorsatunturiin kulkeva reitti. Osa UKK-reittiä. Reittikuvaus luontoon.fi sivustolla

Reitin vaativuusluokka

vaativa

Reitin palveluvarustus

Oransseilla reittimerkeillä merkitty polku. Reitin varrella yksi tulipaikka ja Vaarinkehumassa varaustupa, jossa tulipaikka ja sauna. Naruskantien ja Sorsajoen risteyksestä opasteet Tuntsanpubille, etäisyys n. 1 km, jossa majoitus- ja ruokapalvelut. Vesipaikkoja reitin varrella useita, koska reitti kulkee lähes koko ajan Naruskajoen ja Sorsajoen varressa ja lisäksi useita purojen ylityksiä.

Arvio reitin kulkemiseen kuluvasta ajasta

7 – 10 h.

Ulkoilulajit, joihin reittiä voi käyttää

Kesämaan aikaan patikointi ja lumisena aikana hiihtovaellus.

Reitin olosuhteet, niiden aiheuttamat riskit ja varustautuminen

Naruskan Tammelta lähdettäessä reitti kulkee Naruskan tietä pitkin Sorsajoelle saakka, jossa opasteet Tuntsan pubille ja Vaarinkehumaan. Reitti jatkuu pitkin metsäautotietä Aitatsivaaran reunaan, minkä jälkeen reitti jatkuu polkuna Vaarinkehumaan saakka. Polun vaikeusaste hyvin vaihtelevaa. Helpoimmat osat reitistä kuljetaan Naruskantietä ja metsäautoteitä pitkin. Aitatsivaarasta lähtien polku pääasiassa melko helppokulkuista paikoin kuivia tasaisilla männikkökankaita, myöhemmin kosteampaa sekametsää. Vaarinkehumaa lähestyttäessä polku muuttuu epätasaisemmaksi ja kivikkoiseksi ja Sorsakuusikkoa ylitettäessä on paikoin hyvinkin jyrkkiä nousuja ja laskuja. Lisäksi muutamia märempiä kohtia, joissa ei pitkospuita ja sorsajoen ylityksessä ei siltaa. Kesäaikana suositeltavimmat jalkineet ovat vedenpitävät korkeat vaelluskengät tai kumisaappaat.

Luonnonympäristön kuvaus

Luonnonympäristö on hyvin monipuolista ja vaihtelevaa. Välissä kuivaa helppokulkuista männikkökangasta ja välissä taas kosteita kuusikoita ja lehtoja.

Kulttuuriympäristön kuvaus

Monipuolinen Naruska- ja Sorsajoen luonto ja Vaarinkehumaa lähestyttäessä maisemat muuttuvat erämaisemmiksi ja jylhemmiksi.

Saavutettavuus

Sijaintikunta: Salla. Sijaitsee Naruskan kylän pohjoispuolella ja pääasiassa Naruskajoen itäpuolella. Ei saavutettavissa julkisilla kulkuneuvoilla, mutta autolla pääsee lähtöpisteisiin. Ajo-ohje Naruskan Tammelle: Sallasta Savukoskelle päin n. 30 km, josta käännytään oikealle Naruskantielle. Naruskantietä n. 47 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle. Tätä ajetaan n. 0,5 km, jolloin saavutaan Tammelle. Joen ylityksen jälkeen opasteet ja reitti tien vasemmalla puolella. Reitille voi lähteä hyvin myös Tuntsan pubilta tai Sorsajoen sillan ylityksen jälkeen, kun UKK-reitti kääntyy Naruskantieltä kohti Vaarinkehumaa.

Perustiedot
Yhteystiedot

Sallan matkailuinfo

puh +358 (0)400 269 838

Kotisivulle »

Postipolku 3
98900 Salla

Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto Lapin liitto Vipuvoimaa EU:lta Salla


Facebook Twitter
8/12

Tuntsan Palo

Vuonna 1960 näki Luoja tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi polttaa osan Tuntsan metsistä. Olin nukkumassa, kun palopäällikkö Yrjö Tervo tuli herättämään koputtamalla ikkunaan. Hän kertoi, että minun piti lähteä Tuntsalle paloa sammuttamaan. Lähdettävä oli. Ajelin Kota-Anttiin....