Kaippahanoja – Lapin Mysteeri 5 km

Yhdysreitti Kaippahanojan laavun ja Lapin mysteeri -ravintolan välillä ( punainen kahvila/ravintola Kuusamontien varressa, Sallan keskustan ja Sallatunturin puolessa välissä. Ennen kahvila on tunnettu mm. nimillä Sallan maja, Sallainen maja ja Snowpoint).

Reitin vaativuusluokka

keskivaativa

Reitin palveluvarustus

Reitillä puihin kiinnitettyjä sinisiä neliöitä. Kaippahanojalla taukopaikka, missä on laavu ja tulipaikka sekä vesipaikka.

Arvio reitin kulkemiseen kuluvasta ajasta

2 - 3 h.

Ulkoilulajit, joihin reittiä voi käyttää

Patikointi.

Reitin olosuhteet, niiden aiheuttamat riskit ja varustautuminen

Reitti kulkee Lapin Mysteeriltä lähdettäessä lähes koko matkan kapeaa soratietä pitkin. Lähestyttäessä Kaippahanojaa reitti kääntyy metsään, missä se jatkuu kapeana, epätasaisena ja paikoin jyrkkänä polkuna. Suositeltavimmat jalkineet ovat vaelluskengät tai kumisaappaat.

Luonnonympäristön kuvaus

Luonnonympäristö pääasiassa talousmetsää, kuivaa kangasta ja lehtipuuvaltaista sekametsää. Kaippahanojaa lähestyttäessä maasto muuttuu erämaisemmaksi kuusivaltaiseksi sekametsäksi.

Kulttuuriympäristön kuvaus

Loppuosassa jonkin verran tunturimaisemia.

Saavutettavuus

Sijaintikunta: Salla. Sijaitsee Sallan ja Sallatunturin välissä. Lähtöpaikka reitille kahvila-ravintola Lapin Mysteeristä, n. 5 km Sallasta Kuusamoon päin missä opasteet reitille.

Perustiedot
Yhteystiedot

puh +358 (0) 400 269 838

Kotisivulle »

Postipolku 3
98900 SallaFacebook Twitter
8/12

Tuntsan Palo

Vuonna 1960 näki Luoja tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi polttaa osan Tuntsan metsistä. Olin nukkumassa, kun palopäällikkö Yrjö Tervo tuli herättämään koputtamalla ikkunaan. Hän kertoi, että minun piti lähteä Tuntsalle paloa sammuttamaan. Lähdettävä oli. Ajelin Kota-Anttiin....