Jäsenyys markkinointiyhdistyksessä

Matkalle Sallaan ry:ssä on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Yhdistykseen liittyminen

Yhdistykseen pyrkivä henkilö tai yritys jättää Matkalle Sallaan ry:n hallitukselle vapaamuotoisen hakemuksen, jonka perusteella hallitus päättää hyväksyä tai hylätä hakemuksen.

 

Lisätiedot:

Paula Aspholm-Heimonen, paula.aspholm@salla.fi, 0400-159022 tai

Yhdistyksen Puheenjohtaja Tuija Kääriäinen puh. 040-5813193