Tutkitusti puhdas luonto

Sallan luonto on tutkitusti puhdas, mikä perustuu laaja-alaiseen ja pitkäaikaiseen tutkimustyöhön, jota on tehty Värriön luonnonpuiston tutkimusasemalla vuodesta 1967. Värriön luonnonpuisto on perustettu vuonna 1981 ja se on käytössä ainoastaan tutkimuksen tekoon. Tutkimusasema kuuluu Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen hallintaan. Asemalla kerätään pitkiä havaintosarjoja mm. fenologiasta, marja- ja käpysadoista, linnuista ja hyönteisistä, joiden avulla seurataan pohjoisen metsä- ja tunturiluonnon muutoksia ja niihin vaikuttavia ilmastotekijöitä. Nykyisin tutkimus keskittyy ilman saasteiden kulkeutumiseen ja ilmakehän prosesseihin sekä ekosysteemien toimintaan pohjoisissa oloissa. Asemalla sijaitsee SMEAR I mittausasema, joka edustaa Helsingin yliopiston huippututkimusta ilmakehä- ja metsätieteissä. Tutkimustietoa hyödynnetään tutkimuksen ja opetuksen lisäksi matkailun kehittämisen ja luonnonsuojelun tueksi sekä alueen kestävien elinkeinojen kehittämiseen.

Lisätietoa Värriön tutkimusasemasta

 

Hiking, summer,pakattu.jpg