Oulangan kansallispuisto

Sallassa sijaitseva Oulangan kansallispuisto on luontotyypeiltään ja lajistoltaan Suomen arvokkain ja biodiversiteetiltään rikkain suojelualue. Kävijämäärätkin todistavat, että Oulangan kansallispuistoa pidetään erityisen hienona luontomatkakohteena, myös kansainvälisesti. Oulangan suosio perustuu yhtäältä alueen arvokkaaseen ja monipuoliseen erämaiseen luontoon ja toisaalta sen rikkaaseen retkeilyperinteeseen. Eliölajisto on rikas ja alueella viihtyvät monet uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit. Kansallispuistossa on mm:

•        noin 400 uhanalaista tai silmällä pidettävää lajia

•        noin 3000 uhanalaisen tai silmällä pidettävän lajin esiintymää

•        noin 80 uhanalaista tai silmällä pidettävää luontotyyppiä

•        lajistollinen hotspot –alue: kymmeniä lajeja, joille Oulanka on ainoa tai tärkein esiintymisalue Suomessa

•        merkittävimmät lajiryhmät järjestyksessä: sammalet, putkilokasvit, sienet

•        useille luontotyypeille merkittävin esiintymisalue Suomessa (tulvaniityt, huurresammallähteet), myös heikosti tunnettuja kasvillisuustyyppejä (kalkkivaikutteiset kausikosteikot)

 

Kansallispuiston läpi virtaavat Oulankajoki ja Kitkajoki mahtavine kalliorotkoineen tekevät maisemasta kuvauksellisen ja mieleenpainuvan. Muun muassa retkeilyreitti Karhunkierros ja puiston päiväreitit - kuten Pieni Karhunkierros - sekä Oulangan melontareitit vievät kävijät hienojen maisemien äärelle. Kansallispuisto sekä suojelee että esittelee kävijöille Oulangan ainutlaatuista luontoa ja kulttuuriperintöä.

 

Lisätietoa Oulangan kansallispuistosta

 

Oulanka, Paula2,pakattu.jpg