Luontoarvot & -kohteet

Päätavoitteenamme on, että Sallan puhtaasta luonnosta päästään nauttimaan sekä nyt että tulevaisuudessa. Matkailu on tässä tärkeässä asemassa, koska Sallassa matkailu pohjautuu pitkälti luontoon. Sallan luonto on erittäin monimuotoista ja luontoarvoiltaan ainutlaatuista, mitä kuvastavat lukuisat suojelualueet. Sallan pinta-alasta on suojelualueina 99058 ha eli noin 17 %. Yksi tärkeimmistä Sallan luontokohteista on Oulangan kansallispuisto,  joka on luontotyypeiltään ja lajistoltaan Suomen arvokkain ja biodiversiteetiltään rikkain suojelualue. Oulangan Tutkimusasema on Oulun yliopiston Thule-instituutin Kuusamossa sijaitseva alueyksikkö, joka on perustettu vuonna 1966 palvelemaan bio- ja geotieteellistä tutkimusta ja opetusta. Myös Värriön luonnonpuistossa sijaitsevalta tutkimusasemalta saadaan arvokasta tutkimustietoa Sallan luonnosta, mikä tukee matkailun kehitystyötä.

 

luontoarvot.JPG