EcoSalla

logotuusi.JPG

banneripääsivulle.JPG

 

Tavoitteenamme on, että Sallan puhtaasta luonnosta päästään nauttimaan sekä nyt että tulevaisuudessa. Matkailijat ovat entistä ympäristötietoisempia, ja haluamme tarjota ympäristöystävällisiä matkailupalveluita ja -tuotteita. Matkailun avulla voimme edesauttaa luonnonsuojelua kiinnittämällä entistä enemmän huomiota luonnon hyödyntämiseen ja luonnonvarojen kulutukseen. Koska matkailu Sallassa perustuu pitkälti luontoon pohjautuviin matkailutuotteisiin, tulee luontoa osata hyödyntää vahingoittamatta sitä. Arktisen alueen luonto on hitaammin uusiutuvaa ja siten haavoittuvampaa kuin muualla, mikä tulee ottaa huomioon pohjoisten alueiden matkailun kehityksessä. Matkailutuotteissamme pyrimme suojelemaan ympäröivää erämaatamme mm. veden- ja energiankulutusta, jätteen tuottoa ja päästöjä minimoimalla. Lähtökohtana on arvokkaiden pohjoisen erämaa-alueiden vaaliminen siten, että myös matkailijat voivat niistä nauttia.

Haluamme Sallassa tuoda esille ekologisuutta konkreettisilla toimilla ilman ulkopuolisia sertifikaatteja, joita on nykyisin laajuudessaan vaikea tunnistaa ja sisällöltään tuntea. Haluamme ympäristöstä ja luonnosta huolehtimisen välittyvän toimintatapojemme kautta. Matkailuyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan Sallan matkailun laatuohjelmaa. Tälle sivustolle olemme koonneet Sallan kestävien matkailutuotteiden ja käyntikohteiden lisäksi tietoa ja oppaita, joiden myötä myös matkailija voi nauttia hyvällä omallatunnolla lomastaan Sallassa!

 

Sallan kestävää matkailua on kehitetty EU- osarahoitteisessa EcoSalla -hankkeessa 1.1.2015-30.6.2016. Hankkeen hallinnoija on Sallan kunta.Facebook Twitter
10/12

Kotiseutumatka Korjalle

Olimme kotiseutumatkalla Korjalla. Matkalla eräät olivat ostaneet hieman kurkun kostuketta, ja niin niitä pullon korkkeja väännettiin auki. Matkassa mukana oli myös Ulpu Iivari, joka otti emännän roolin ja pyysi kaikkia ottamaan kipot esille. Emäntä kiersi ympyrää ja kaateli kaikille...